29 червня 2021 року відбудеться засідання Вченої ради університету

29 червня 2021 року о 14:00 відбудеться засідання Вченої ради університету

Основні питання порядку денного

  1. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
    та доктора наук в університеті.

                            Доповідач - проректор за наукової роботи Катрич Віктор Олександрович

        2. Про роботу факультетів та навчально-наукових інститутів з науково-методичного забезпечення освітнього процесу

                         Доповідач - начальник Управління якості освіти Іваненко Людмила Олександрівна.

        3. Обрання на посади.

      4. Присвоєння вчених звань.

       5. Поточні справи.