16 липня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

16 липня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

На початку заходу голова Вченої ради, академік Віль Бакіров подякував каразінській спільноті за багаторічну плідну та результативну роботу.

Ректор, професор Тетяна Кагановська внесла на погодження Вченої ради університету кандидатури проректорів, а саме:
– проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент Анатолій Бабічев;
– проректор з економічних та соціальних питань, доктор технічних наук, професор Василь Блиндюк;
– проректор з науково-педагогічної роботи, доктор юридичних наук, професор Олександр Головко;
– проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Катрич;
– проректор з науково-педагогічної роботи, доктор юридичних наук, доцент Олексій Навроцький;
– проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат хімічних наук, доцент Антон Пантелеймонов;
– проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Володимир Родченко.

Також Тетяна Кагановська висловила слова вдячності академіку Вілю Бакірову та погодила з Вченою радою його призначення радником ректора університету.

Вчена рада погодила створення Управління безпеки та охорони Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, яке очолюватиме Володимир Добреля.

Також затверджено претендентів до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Під час засідання ухвалили рішення про видачу дипломів доктора філософії (PhD) та додатків (Supplement) до дипломів PhD для таких  працівників та аспірантів університету:
– старший викладач кафедри німецької філології та перекладу факультету іноземних мов Катерина Бучіна;
– старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови факультету іноземних мов Оксана Бєляєва;
– викладач кафедри прикладної психології факультету психології Ганна Павленко;
– аспірант Максим Хаврат;
– молодший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України Олександр Ребров;
– науковий співробітник Науково-дослідного інституту астрономії Ганна Величко;
– аспірант Гамарлі Раміг Рауф огли.