26 квітня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

26 квітня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету.

З доповіддю «Про стан запровадження системи електронного врядування в університеті» виступив декан факультету математики і інформатики професор Жолткевич Г.М. (Електронне врядування в університеті).

Вчена рада ухвалила рішення про створення кафедр навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; центрів навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і затвердила Положення про навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Також на засіданні Вченої ради ухвалені рішення про присвоєння вчених звань

 • доцента по кафедрі міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Зайцевій Анні Сергіївні
 • доцента по кафедрі педіатрії № 2 Бутенко Антоніні Ігорівні
 • доцента по кафедрі загальної та клінічної імунології та алергології Оленич Вірі Бейбалаївні
 • доцента по кафедрі загальної та клінічної імунології та алергології Cорокіній Ользі Георгіївні
 • доцента по кафедрі хімічного матеріалознавства Ткаченку Олегу Сергійовичу.

 

Вчена рада затвердила:  

 • Положення про нагородження випускників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна пам’ятною медаллю «Кращий випускник Каразінського університету»;
 • Положення про організацію набору на навчання іноземців та осіб без громадянства у 2021-2022 навчальному році;
 • зміни до розподілу ліцензованого обсягу спеціальностей Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за освітніми програмами та  формами навчання для провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти;
 • Тимчасові стандарти вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з наданням чинності з 2021/2022 навчального року для провадження освітньої діяльності на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти;

 

 • освітні програми Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна для провадження освітньої діяльності з 2021/2022навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти;

 

 • тимчасові стандарти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

 

 • освітньо-наукові програми та навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня підготовки здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 

 • зміни до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2021 році.

 

     Вченою радою затверджені кандидати на участь у міському конкурсі «Молода людина року» у 2021 році.

 

На засіданні Вченої ради ухвалені рішення про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та кандидатур голови спеціалізованої вченої ради та опонентів для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.