Документи
.pdf
Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої ученої ради (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертаційної роботи молодшого наукового співробітника лабораторії високочастотного нагріву плазми (22-10) Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України Сюська Євгена Васильовича «Застосування рефракції мікрохвиль для діагностики неоднорідної плазми» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія, складу спеціалізованої ученої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої ученої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації