Документи
.pdf
Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої ради (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертації старшого викладача кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Дубініна Миколи Миколайовича «Формування, діагностика та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків терагерцового діапазону» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали, складу спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації