31 травня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

31 травня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

З доповіддю "Про удосконалення кадрового науково-педагогічного потенціалу університету" виступив Голова Вченої ради університету, ректор, академік НАН України Бакіров Віль Савбанович. (Про кадровий науково-педагогічний потенціал)

Вчена рада ухвалила рішення про створення кафедри перинатології, акушерства та гінекології та кафедри стоматології; центру стоматології  і затвердила Положення про Центр післядипломної медичної освіти медичного факультету, Положення про кафедри сімейної медицини,  внутрішньої медицини № 2,  ЛОР-хвороб, офтальмології та кардіології, лабораторної та функціональної діагностики.

 

Ухвалено рішення про присвоєння почесного звання університету «Заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» проректору з наукової роботи, професору Катричу Віктору Олександровичу.

 

Також на засіданні Вченої ради ухвалені рішення про присвоєння вчених звань

 • професора по кафедрі статистики, обліку та аудиту Корепанову Олексію Сергійовичу
 • професора по кафедрі статистики, обліку та аудиту Лазебник Юлії Олександрівні
 • доцента по кафедрі економічної теорії та економічних методів управління Меленцовій Ользі Володимирівні
 • доцента по кафедрі управління та адміністрування Дячеку Віталію Васильовичу
 • доцента по кафедрі міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Більовській Ользі Олександрівні
 • доцента по кафедрі міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Соколовській Олені Олександрівні
 • доцента по кафедрі кримінально-правових дисциплін Рибалку Глібу Сергійовичу

Вчена рада затвердила: 

 • Положення про систему управління охороною праці в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про конкурс наукових робіт молодих учених імені Бориса Шрамка;
 • Тимчасові стандарти вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з наданням чинності з 2021/2022 навчального року для провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
 • освітні програми Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна для провадження освітньої діяльності з 2021/2022 навчального року на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти;
 • навчальні плани здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2021/2022 навчальний рік;
 • зміни до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2021 р.

На засіданні Вченої ради ухвалені рішення про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та кандидатур голови спеціалізованої вченої ради та опонентів для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.