Рішення Вченої ради
Протокол № 8 від 27 серпня 2019 року
.pdf
Про затвердження у новій редакції освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та освітньо - професійних програм «Облік та оподаткування» (спеціальність 071 «Облік та оподаткування»); «Фінанси, банківська справа та страхування», «Публічні фінанси» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»); «Менеджмент організацій», «Бізнес - менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Управління фінансово - економічною безпекою», «Бізнес- адміністрування», «Адміністративний менеджмент», (спеціальність 073 «Менеджмент»), «Маркетинг» (спеціальність 075 «Маркетинг») на другому (магістерському) рівні вищої освіти для провадження освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році