Новини
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
академік Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.
доктор фізико-мат. наук, професор, академік НАН України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України
Відомий вчений, організатор охорони здоров`я та вищої школи, доктор медичних наук, професор
хірург, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
фізик, віце-президент Національної академії наук України
український митець, громадський діяч, експерт у сфері візуального мистецтва
український поет, громадський діяч, драматург