Руденко Леонід Григорович

 

Доктор географічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки Українилауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Є відомим українським географом, у сфері наукових інтересів якого теорія то методика географічної картографії, зокрема атласного картографування, економічної та соціальної географії, раціональне і регіональне природокористування, охорона та моніторинг природного середовища, географічне обґрунтування збалансованого розвитку України та її регіонів, а також культурна і природна спадщина.

 

Рішенням Вченої ради університету від 28 грудня 2020 року (протокол № 19) Руденку Леоніду Григоровичу присвоєно почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна».