Кадрова робота

Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:

  • розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади 
    завідувачів кафедр, директора бібліотеки;
  • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника.
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Куліш Сергій Миколайович
начальник Служби управління персоналом
Члени постійної комісії
Іванова Олена Феліксівна
Професор кафедри загальної психології
Іващенко Вікторія Юріївна
директор Музею історії університету
Пойда Володимир Павлович
завідувач кафедри експериментальної фізики
Шабанов Дмитро Андрійович
професор кафедри зоології та екології тварин
Останні документи
Всі документи