Кадрова робота

Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:

  • розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади 
    завідувачів кафедр, директора бібліотеки;
  • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника.
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Сухов Володимир Миколайович
Голова Постійної комісії з кадрової роботи
Члени постійної комісії
Куліш Сергій Миколайович
начальник Служби управління персоналом
Краснопьорова Алла Петрівна
завідувач відділу радіохімії НДІ хімії
Ларін Василь Іванович
директор НДІ хімії
Лунячек Ростислав Едуардович
директор Музею природи
Мохонько Валентина Григорівна
заступник директора Центральної наукової бібліотеки
Останні документи
Всі документи