Кадрова робота

Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:

  • розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади деканів,
    завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;
  • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;
  • присудження премій університету;
  • рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам науки, освіти та культури (номінації «Наука», «Освіта»).
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Члени постійної комісії
Куліш Сергій Миколайович
начальник Служби управління персоналом
Краснопьорова Алла Петрівна
завідувач відділу радіохімії НДІ хімії
Ларін Василь Іванович
директор НДІ хімії
Лунячек Ростислав Едуардович
директор Музею природи
Мохонько Валентина Григорівна
заступник директора Центральної наукової бібліотеки
Останні документи
Всі документи