Кадрова робота

Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:

  • розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади 
    завідувачів кафедр, директора бібліотеки;
  • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника.
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Громико Олена Ігорівна
начальник відділу кадрів
Члени постійної комісії
Крейдун Надія Петрівна
декан факультету психології
Іващенко Вікторія Юріївна
директор Музею історії університету
Пойда Володимир Павлович
завідувач кафедри експериментальної фізики
Шабанов Дмитро Андрійович
професор кафедри зоології та екології тварин
Останні документи
Всі документи