Кадрова робота

Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:

  • розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади деканів,
    завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;
  • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;
  • ухвалення остаточних рішень про визнання іноземних документів про наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
  • присвоєння почесних звань: «Почесний доктор ХНУ імені В. Н. Каразіна»; «Заслужений професор ХНУ імені В. Н. Каразіна»; «Заслужений викладач ХНУ імені В. Н. Каразіна»; «Заслужений науковець ХНУ імені В. Н. Каразіна»;
  • присудження премій університету;
  • рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам науки, освіти та культури (номінації «Наука», «Освіта»).
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Сухов Володимир Миколайович
начальник Науково-дослідної частини університету
Члени постійної комісії
Куліш Сергій Миколайович
начальник відділу кадрів
Краснопьорова Алла Петрівна
завідувач відділу радіохімії НДІ хімії
Ларін Василь Іванович
директор НДІ хімії
Лунячек Ростислав Едуардович
директор Музею природи
Мохонько Валентина Григорівна
заступник директора Центральної наукової бібліотеки
Останні документи
Всі документи