Кадрова робота

Комісія Вченої ради з кадрової політики бере участь у виробленні рішень з питань:

  • розгляду кандидатур на обрання за конкурсом на посади 
    завідувачів кафедр, директора бібліотеки;
  • присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника.