Навчально-виховна і методична робота

Комісія Вченої ради університету з навчально-виховної і методичної діяльності бере участь у виробленні рішень з питань:

  • затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
  • організації освітнього процесу, визначення строків навчання за відповідними ступенями вищої освіти;
  • затвердження зразків та порядку виготовлення документа про вищу освіту університету, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
  • затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя у студентів і працівників університету;
  • оптимізації навчальної і наукової роботи на факультетах;
  • забезпечення академічної чесності й прозорості у навчально-виховному процесі;
  • реалізації програми викладання іноземних мов студентам університету; впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
  • забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Карпенко Іван Васильович
декан філософського факультету
Члени постійної комісії
Віротченко Світлана Андріївна
декан факультету іноземних мов,
Чекарева Євгенія Сергіївна
Декан філологічного факультету
Іваненко Людмила Олександрівна
начальник навчального відділу
Пелюх Олександр Іванович
голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів
Останні документи
Всі документи