Навчально-виховна і методична робота

Комісія Вченої ради університету з навчально-виховної і методичної діяльності бере участь у виробленні рішень з питань:

  • затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
  • організації освітнього процесу, визначення строків навчання за відповідними ступенями вищої освіти;
  • затвердження зразків та порядку виготовлення документа про вищу освіту університету, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
  • затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя у студентів і працівників університету;
  • оптимізації навчальної і наукової роботи на факультетах;
  • забезпечення академічної чесності й прозорості у навчально-виховному процесі;
  • реалізації програми викладання іноземних мов студентам університету; впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
  • забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету