Декан філософського факультету

Доктор філософських наук, професор

Карпенко І.В. організував відкриття в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна філософського факультету, провів ліцензування та акредитацію спеціальностей «Філософія» та «Культурологія» за ступенями бакалавра та магістра, ліцензування спеціальності «Богослов’я», участь розробці стандартів вищої освіти України з підготовки фахівців за спеціальністю 033 Філософія, відкриття першої в Україні секції «Філософія» МАН України.

Один із ініціаторів заснування (1992 р.), голова оргкомітету щорічних Харківських міжнародних Сковородинівських читань (з 2001 р. до теперішнього часу); голова оргкомітету щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Харківські студентські філософські читання» (з 2003 р. до теперішнього часу), Міжнародної наукової конференції «Німецький ідеалізм: Німеччина-Україна».

Входить до складу редакційних колегій наукових видань: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії» (член редколегії, головний редактор з 2014 р. до теперішнього часу); «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: політологія» (член редколегії); «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки; журнал «Філософія спілкування» (член редколегії).

Керівник наукової комплексної теми кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Філософія і багатоманіття соціокультурних світів» (д/р 0114U005439)

Нагороджений Грамотою головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2004р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005р.); Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2006р.); Знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України (2008р.); Грамотою Харківської обласної ради (2015р.).