Правові засади діяльності та регламенту

Комісія Вченої ради університету з правових засад діяльності та регламенту бере участь у виробленні рішень з питань:

  • затвердження/внесення змін до Регламенту Вченої ради;
  • визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • затвердження Правил прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що виноситься на розгляд Конференції трудового колективу університету;
  • розробка і подання Конференції трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;
  • контроль за виконанням попередніх рішень Вченої ради;
  • затвердження/внесення змін до складу Наглядової ради університету;
  • виконання Стратегії розвитку університету до 2020 року.
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Сироїд Тетяна Леонідівна
завідувач кафедри міжнародного на європейського права
Члени постійної комісії
Фрідман Олена Анатоліївна
Учений секретар університету
Литовченко Сергій Володимирович
завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій
Петренко Дмитрій Володимирович
завідувач кафедри теорії культури і філософії науки
Дем’яненко Дарія Юріївна
начальник юридичної служби
Останні документи
Всі документи