Правові засади діяльності та регламенту

Комісія Вченої ради університету з правових засад діяльності та регламенту бере участь у виробленні рішень з питань:

  • затвердження/внесення змін до Регламенту Вченої ради;
  • визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • затвердження Правил прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що виноситься на розгляд Конференції трудового колективу університету;
  • розробка і подання Конференції трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;
  • контроль за виконанням попередніх рішень Вченої ради;
  • затвердження/внесення змін до складу Наглядової ради університету;
  • виконання Стратегії розвитку університету до 2020 року.
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Тирнов Олег Федорович
голова Первинної профспілкової організації працівників, завідувач кафедри космічної радіофізики
Члени постійної комісії
Кагановська Тетяна Євгенівна
декан юридичного факультету
Нємець Людмила Миколаївна
завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Пересадько Віліна Анатоліївна
декан факультету геології, географії, рекреації та туризму
Останні документи
Всі документи