Правові засади діяльності та регламенту

Комісія Вченої ради університету з правових засад діяльності та регламенту бере участь у виробленні рішень з питань:

  • затвердження/внесення змін до Регламенту Вченої ради;
  • визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • затвердження Правил прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, що виноситься на розгляд Конференції трудового колективу університету;
  • розробка і подання Конференції трудового колективу проекту Статуту Університету, а також змін і доповнень до нього;
  • контроль за виконанням попередніх рішень Вченої ради;
  • затвердження/внесення змін до складу Наглядової ради університету;
  • виконання Стратегії розвитку університету до 2020 року.
Склад постійної комісії
Члени постійної комісії
Кагановська Тетяна Євгенівна
декан юридичного факультету
Нємець Людмила Миколаївна
завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Пересадько Віліна Анатоліївна
декан факультету геології, географії, рекреації та туризму
Останні документи
Всі документи