Доктор філософських наук, професор

Завідувач кафедри теорії культури і філософії науки

2009 року захистив кандидатську дисертацію «Подія у трансформаціях візуальності: філософсько-антропологічний вимір» (спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури). Закінчив докторантуру по кафедрі теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2015 р.). 

Працював на посадах вченого секретаря ради філософського факультету (2009-2010), вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д64.051.06 (2010-2016).

2017 року захистив докторську дисертацію на тему «Трансверсальна антропологія медіа» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

З 2014 року автор і ведучий телепрограми «Територія погляду», присвяченої візуальній культурі 
Був відзначений грамотою Харківської обласної ради за розбудову інформаційного простору Харківщини (2016). Член Спілки журналістів України (2016).

Співзасновник і член редакційної колегії видань «ElTopos: Як можлива філософія кіно?» (2009), «Який модерн?» (2010), «MediaStudies: Міждисциплінарні дослідження медіа» (2016).Автор монографії «Відтворювати і трансверсувати. Філософська антропологія медіа» (2016) та понад 50 публікацій в Україні,  Чехії, Польщі та інших країнах.

Викладає курси: Філософія культури, Авангард у візуальній культурі ХХ сторіччя, Візуальні дослідження культури, Сучасні теорії культури, Вступ до культурології, Національна ідентичність.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія культури, культурні і політичні дослідження медіа, антропологія медіа, теорія візуальної культури, історія і теорія фотографії і кінематографу.