Доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій
1991 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, тема: «Вплив хіміко-термічної обробки на структуру, фазовий склад і властивості силіцидних покриттів на тугоплавких металах» (диплом КД № 056340);
1999 р. – звання доцента по кафедрі матеріалів реакторобудування (атестат ДЦ АЕ № 001575);
2015 р. – доктор технічних наук, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, тема: «Фізико-технологічні основи створення високотемпературних функціональних матеріалів на базі силіцидів тугоплавких металів» (диплом ДД № 004842).
2019 р. – вчене звання професора кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій (атестат АП № 001261).