Наукова робота

Комісія Вченої ради університету з наукової роботи бере участь у виробленні рішень з питань:

 • визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності університету;
 • оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • затвердження до вступу до докторантури;
 • оцінювання стану підготовки дисертаційних досліджень;
 • затвердження/уточнення тем докторських дисертацій;
 • звітування докторантів університету;
 • оцінювання стану функціонування аспірантури та докторантури в університеті;
 • оцінювання результатів роботи спеціалізованих рад університету;
 • діяльності Студентського наукового товариства;
 • рекомендації кандидатур: молодих учених і студентів ВНЗ на здобуття премій НАН України за кращі наукові роботи;
 • аспірантів для призначення академічних стипендій Президента України;
 • аспірантів для призначення стипендії Кабінету Міністрів України та стипендій імені М. С. Грушевського;
 • висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам освіти і науки;
 • рекомендація кандидатур на здобуття премії Верховної Ради України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;
 • підтримка кандидатур на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки і в галузі освіти;
 • рекомендації кандидатур до участі в конкурсі наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень;
 • оцінювання підсумків науково-дослідної роботи за календарний рік.
Склад постійної комісії
Голова постійної комісії
Шкуратов Юрій Григорович
завідувач кафедри астрономії
Члени постійної комісії
Божков Анатолій Іванович
завідувач кафедри молекулярної біології та біотехнології, директор НДІ біології
Кайдаш Вадим Григорович
директор НДІ астрономії
Мчедлов-Петросян Микола Отарович
завідувач кафедри фізичної хімії
Пантелеймонов Антон Віталійович
Проректор з науково-педагогічної роботи
Шульга Сергій Миколайович
декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
Останні документи
Всі документи