Доктор біологічних наук, професор

Завідувач кафедрою молекулярної біології  і біотехнології;

Директор НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Наукові інтереси: вивчення молекулярно-генетичних механізмів старіння біологічних систем. Дослідження метобалічних та епігенетичних параметрів в процесі адаптації та старіння. Отримання та дослідження біологічно-активних сполук для медичного та ветеринарого застосування.

Член правління Українських наукових суспільств: геронтологів і гериатрів, біохіміків і клітинних біологів;

Голова Харківського відділення суспільства клітинної біології України;

Голова Харківського відділення суспільства геронтологів і гериатров України;

Член редакційної колегії журналів «Альгология», «Біополімери і клітка», «Проблеми старіння і довголіття». Головний редактор журналу «Біологічний вісник»;

Голова організаційного комітету  міжнародного симпозіуму «Біологічні механізми старіння»;

Автор 230 наукових робіт, 3 підручників для вузів та 2 монографій;

Загальні курси:

Молекулярна біологія

Біотехнологія

Спецкурси:

Організація геному про- та еукаріот

Методологія молекулярної біології та біотехнологічних досліджень