Доктор фізико-математичних наук, професор

Народився 10 грудня 1953 року у с. Димино Кіровоградської області. У 1979 р. закінчив фізичний факультет Харківського національного університету імені О.М. Горького. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Деформація і руйнування надпластичних сплавів на основі алюмінію».
   З 1979 року працює в університеті на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, професора. У 2003 році захистив докторську дисертацію «Вплив структурного стану і дії зовнішніх факторів на структурну надпластичність і руйнування алюмінієвих сплавів, що деформуються».
   Член Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та член ради фізичного факультету.
   У 2015 – 2019 рр. Пойда В.П. був Головою підкомісії НМК МОН України за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, член спеціалізованої вченої ради Д 64.245.01 Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України.
   Заступник Головного редактора Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Фізика».
Напрями наукової діяльності – фізика міцності і пластичності, структурна надпластичність сучасних конструкційних матеріалів, реформування вищої школи і фізичної освіти, історія розвитку фізики в м. Харкові та в Харківському університеті.
   Викладає навчальні дисципліни «Механіка», «Молекулярна фізика», «Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі», «Методика викладання фізики», «Планування, організація і проведення наукових досліджень та навчальних занять», «Властивості конденсованих середовищ при низьких температурах (Розділ «Дефекти кристалічної будови і механічні властивості твердих тіл при низьких, кімнатних та високих температурах»)», проводить практичні та лабораторні заняття.
Автор понад 100 наукових та 13 навчально-методичних праць.