Кандидат історичних наук, доцент

Народилась 19 квітня 1974 р. у м.Ізюмі Харківської області. У 1997 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Харківського державного університету. У 1998–1999 рр. працювала вчителем ЗОШ №18 м.Харкова. У 2004 р. у Дніпропетровському національному університеті захистила кандидатську дисертацію «Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету ХІХ – поч. ХХ ст.» (наук. керівник – проф. С. І. Посохов). З 2005 р. – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології. У 2010–2013 рр. обіймала посаду заступника декана з наукової роботи історичного факультету. Науковий співробітник Музею історії університету (з 2002 р. – молодший науковий співробітник, з 2005 р. – науковий співробітник, з 2007 р. – старший науковий співробітник), з вересня 2013 р. – директор. Керівник факультетської педагогічної практики.

Автор понад 120 наукових та науково-популярних праць з мемуаристики, історії університетської освіти, гендерної історії, історії м.Харкова, музеєзнавства. Учасник проекту «Університетська наука й освіта в Україні в ХІХ – ХХ ст. (на матеріалах Харківського університету)» (Державний бюджет МОН, 2004–2013 рр.), стипендіат Німецького історичного інституту в Москві (2007 р.), учасник Міжнародного наукового проекту «Трансфер і адаптація університетської освіти в Росії другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.» (Фонд Герди Хенкель, 2008–2010 рр.).

У 2003–2013 рр. – заступник директора з організаційних питань Східно-регіонального відділу Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. У 2005 р. відзначена званням «Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців».

Загальні курси

  • «Спеціальні історичні дисципліни»
  • «Методика викладання історії в школі»

Спецкурси

  • «Інновації в музейній справі»
  • «Усна історія: теорія та практика»