Булавін Леонід Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений відзнаками Національної академії наук України «За наукові досягнення» і «За підготовку наукової зміни», завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Булавін Леонід Анатолійович – повний кавалер ордена «За заслуги», лауреат двох премій Національної академії наук України імені О. І. Лейпунського та імені Д. В. Волкова, почесний професор Кизил-Ординського університету (Казахстан), почесний доктор Одеського національного університету імені І. І  Мечникова, почесний доктор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор і співавтор понад 600 наукових праць, з яких  387 індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus, автор п’яти підручників і 23 монографій,  які вийшли друком в Україні й за кордоном, зокрема у США та Німеччині. Підготував 21 доктора і 38 кандидатів фізико-математичних наук.

Леонід Анатолійович Булавін створив і очолює наукову школу нейтронних досліджень м’якої матерії. У своїх дослідженнях він разом із своїми учнями використовував методи пропускання повільних нейтронів, квазіпружного розсіяння нейтронів, непружного розсіяння нейтронів, малокутового розсіяння нейтронів, малокутового розсіяння рентгенівського випромінювання, непружного розсіяння синхротронного випромінювання, нейтронної рефлектометрії.

За допомогою методу пропускання повільних нейтронів на реакторі ВВР-М в Інституті ядерних досліджень (ІЯД) НАН України він дослідив гравітаційний ефект у рідинах і рідинних системах. Використовуючи метод квазіпружного розсіяння нейтронів, дослідив поведінку коефіцієнта самодифузії при різних термодинамічних параметрах для низки рідинних систем. Уперше при дослідженні критичних явищ він спостерігав явище нейтронної критичної опалесценції – аналог відомої критичної опалесценції світла. За допомогою методу непружного розсіяння нейтронів знайшов узагальнені частотні спектри низки рідин (аналоги фононних спектрів твердих тіл). За допомогою малокутового розсіяння нейтронів було досліджено структуру та властивості магнітних рідин, розчинів фулеренів, суспензій наноалмазів. Допоміжними в таких експериментах є експерименти по малокутовому розсіянню рентгенівського випромінювання.

Леонід Анатолійович Булавін був співкерівником від України проекту по створенню багатофункціонального нейтронного рефлектометра ГРЕІНС разом із співкерівником від ОІЯД, доктором фізико-математичних наук М. В. Авдєєвим. За допомогою цього єдиного в світі горизонтального нейтронного рефрактометра було досліджено поверхневі явища в магнітних рідинах і рідинах з поверхнево-активними речовинами.

Рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 29 березня 2021 року (протокол №4) присуджено почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».