Почесні звання

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є одним із найстаріших університетів України. Протягом багатьох десятиліть свого існування університет присвоював звання «Заслужений професор Харківського університету» найвидатнішим представникам професорського корпусу, які своєю сумлінною працею зробили гідний внесок у розвиток університету.

Також Харківський університет має давні традиції присвоєння звання «Почесний доктор Харківського університету», яким у різні роки були відзначені визначні вітчизняні та зарубіжні вчені, громадські діячі, діячі науки, освіти, культури та мистецтва. Прагнучи зберегти історичні традиції, університет вважає за доцільне відзначати видатних науково-педагогічних працівників та науковців почесними званнями: