Рішення Вченої ради
Протокол №14 від 8 грудня 2021 року
Впорядкувати: за датою прийняття
.pdf
Про виведення зі складу спеціалізованої вченої ради Харківською національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації опонента Уваєвої Олени Іванівни, доктора біологічних наук, професора у звязку з хворобою і неможливістю приймати участь у засіданні вченої ради та введення до складу ради і призначення опонентом доктора біологічних наук наук, професора Сона Михайла Олеговича для захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри зоології та екології тварин Березкіної Анни Євгенівни на дисертацію «Популяційна структура та ресурси черевоногого молюска Nacella concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські острови, Західна Антарктика» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 – «Біологія» за спеціальністю 091 – «Біологія», та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
.pdf
Про виведення зі складу спеціалізованої вченої ради Харківською національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації опонента Семенова Сергія Геннадійовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри обчислювальної техніки та програмування факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у зв’язку з позбавленням строком на два роки за порушення вимог пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента (наказ МОН України від 30 листопада 2021 року № 1290) та введення до складу ради і призначення опонентом Кучука Георгія Анатолійовича, доктора технічних наук, професора, професора кафедри обчислювальної техніки та програмування факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» для захисту дисертаційної роботи здобувача Шеханіна Кирила Юрійовича «Розробка та аналіз стеганографічних методів приховування даних в структуру файлових систем» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 125 – Кібербезпека, та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
.pdf
Про виведення зі складу спеціалізованої вченої ради Харківською національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації рецензента Пасмор Марини Сергіївни, кандидата економічних наук, доцента кафедри управління та адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у зв’язку у зв’язку з хворобою та введення до складу ради і призначення рецензентом кандидата економічних наук, доцента Нескородєвої Інни Іванівни для захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри управління та адміністрування Бєляй Максима Сергійовича на дисертацію «Інтеграція корпоративного сектору України до європейського простору» для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент», та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації