Рішення Вченої ради
Протокол № 5 від 26 квітня 2021 року