Рішення Вченої ради
Протокол № 6 від 31 травня 2021 року