Рішення Вченої ради
Протокол № 3 від 27 лютого 2017 року