Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки

Наукові інтереси:  поведінкова та експериментальна економіка, інституціональна економіка, оподаткування, нерівність та економічне зростання ідготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень.

Всього: 175 робіт з моделювання економічних процесів, економічної теорії, оподаткуванню, експериментальної економіки, у тому числі за останні 5 років опубліковано 5 робіт у виданнях, що індексуються SCOPUS, 10 статей у фахових виданнях, 5 колективних монографій, у тому числі у зарубіжних виданнях, 3 навчально-методичних посібники, 3 сертифікованих дистанційних курси.