Професор Лазурик В.Т. є одним з засновників нового напряму у світовій науці – радіаційної акустики. Він провів теоретичні дослідження основних фізичних явищ та закономірностей у рамках більше ніж 10 науково-дослідних госпдоговірних робіт, які виконувались під його керівництвом.  На разі діяльності у цьому напрямку він опублікував понад 100 наукових робіт, 2 патенти, підручник російською мовою (Вища школа, Изд. ХГУ, 1986.) і монографію англійською мовою (Harwood Academic Publishers, 2001), захистив кандидатську дисертацію (1975р.) та отримав вчене звання старшого наукового співробітника (1989р.) за спеціальністю – теоретична та математична фізика. 

В.Т. Лазурик доктор фізико-математичних наук у галузі фізики ядра та елементарних частинок з 1992 року. Він розвинув унікальні методи комп’ютерного моделювання проходження іонізуючого випромінювання крізь просторово-неоднорідні об’єкти та на їх основі розробив програмний комплекс RT-Office щодо проведення наукових досліджень та оптимізації процесів опромінювання у радіаційних технологіях. Під егідою Міжнародного Агентства з Атомної Енергії програмний комплекс RT-Office успішно використовується в більш ніж 20 країнах світу. У цьому науковому напрямку Лазурик В.Т. був керівником та відповідальним виконавцем 7 проектів міжнародних Грантів УНТЦ та понад 20 науково-дослідних госпдоговірних робіт, має понад 200 наукових публікацій, 2 патенти, англійською мовою монографію (IAEA: Warsaw, Poland, 2011) і підручник (IAEA:Vienna, 2010.) та російською мовою монографію (М.; Физ. Мат. Лит, 2017.).