Професор Є.Д. Хворостов один з перших в Україні та перший в Харкові виконав лапароскопічну холецистектомію. Під керівництвом Євгена Дмитровича Хворостова співробітниками кафедри широко використовуються  сучасні малоінвазивні оперативні втручання з використанням низьких температур в лікуванні хворих на жовчокам’яну хворобу, виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Під час оперативних втручань використовується ультразвукова хірургічна техніка, яка дозволяє швидко та безкровно мобілізувати та перетинати органи та тканини черевної порожнини; під контролем ультразвукового дослідження проводиться пункція кіст печінки і підшлункової залози. Під керівництвом Євгена Дмитровича співробітниками кафедри проконсультовано більш ніж 40 тис. пацієнтів, виконано близько 18 тис. планових та невідкладних оперативних втручань. Розроблена програма та впроваджена в педагогічну діяльність робоча програма з дисципліни «судинна хірургія».

Є. Д. Хворостов підготував та читає на кафедрі хірургічних хвороб такі курси: “Загальна хірургія»,  «Догляд за хірургічними хворими”, “Хірургічні хвороби” та інші. Зазначені курси та всі види педагогічної діяльності викладаються на високому науково-педагогічному рівні. Зміст його лекційних курсів насичений результатами наукових винаходів, постійно приділяє велику увагу індивідуальній роботі зі студентами, активно залучає їх до наукової роботи. Наставленням та особистим прикладом утверджує у студентів повагу до принципів загальнолюдської моралі, виховує повагу до університету та належного виконання його внутрішнього розпорядку.

         Є.Д. Хворостов є активним членом і приймає участь  у роботі державних  та міжнародних організаціях: «Асоціація хірургів України», «Українська асоціація фахівців з малоінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій (УАМЕЛТ)», «Українська асоціація ендоскопістів», «Європейська асоціація ендоскопічних хірургів (ЕАЕS)», Міжнародна організація «Асоціація хірургів-гепатологів».