Доктор фізико-математичних наук, професор

Катрич В. О. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України,  відомий у наукових колах української та світової спільноти як фахівець з теоретичної та прикладної електродинаміки. Ним отримано низку засадничих розв’язків крайових задач електродинаміки щодо розрахунку, проектування, розробки та створення новітніх випромінюючих структур для багатофункціональних радіоелектронних систем; отримано розв’язки задач із взаємодії полів зі складним за електрофізичними параметрами природним або штучним середовищем. Розроблено та впроваджено новітні методи, технології, прилади для різних галузей і сфер застосування від модернізації та створення новітньої техніки військового призначення до діагностичних методів у біомедицині, які використані при розробці лекційних курсів.

Професор Катрич В. О. співавтор понад 460 наукових праць, з яких понад 200 опубліковано у виданнях США, що входять до БД Scopus, у тому числі розділи у 20-ти тематичних виданнях Progress in electromagnetics research, EMW Pablishing, Cambridge, Massachusetts (USA); співавтором 3-х видань Лекцій з електротехніки (Lecture Notes in Electrical Engineering), що опубліковані у видавництві «Springer Nature Switzerland AG» та 8-ми монографій, з яких 1 монографію видано у міжнародному науковому видавництві «Springer Science+Business Media, LLC» (USA) та 1 монографію у видавництві «Nova Science Publishers» (USA). У співавторстві ним опубліковано 12 навчальних посібників, 17 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Професор Катрич В. О. сумлінно протягом останніх 35 років здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на факультеті радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.  Катрича В. О. був науковим консультантом 3-х докторських дисертацій та керівником 5 кандидатських дисертацій.

Катрич В. О. є керівником і відповідальним виконавцем НДР. Під його керівництвом виконано більше 40 науково-дослідних робіт, у тому числі за рішеннями секції спеціальних проблем НАН України щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки держави.

Професор Катрич В. О. є головою спеціалізованої вченої ради університету із захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.051.13 за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки); членом спеціалізованої вченої ради університету із захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.051.02 за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика (фізико-математичні науки); членом редакційної колегії наукового фахового видання України «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Радіофізика»; здійснює рецензування наукових статей у збірниках статей міжнародних наукових конференцій, що індексуються БД Scopus.

Катрич В. О. є членом Харківської філії міжнародної організації науковців Інституту інженерів з електротехніки та електроніки IEEE (USA), співголовою та членом програмних і організаційних комітетів 3-х міжнародних конференцій з радіофізики, теорії і техніки антенних систем, широкосмугових сигналів.

За сумлінну працю нагороджений медаллю СРСР, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», Почесною грамотою Президії Національної академії наук України, Грамотою Верховної Ради України, Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава», Подякою Президії Національної академії наук України, Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації; Відзнакою Національної академії наук України «За сприяння розвитку науки».

 

Рішенням Вченої ради університету від 31 травня 2021 року протокол №6 професору Катричу Віктору Олександровичу присвоєно почесне звання «Заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».