Горден Вайдін — старший науковий співробітник Інституту космічних наук (США)

Рішенням Вченої ради університету від 23 грудня 2019 року Гордену Вайдіну присвоєно почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»