Тетяна Євгеніївна Кагановська, доктор юридичних наук, професор, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, голова Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Заслужений юрист України, нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. Коло наукових інтересів — розвиток вищої школи, правові засади державного управління в Україні.

Автор майже 200 друкованих праць у галузі фінансового, адміністративного, інформаційного і податкового права, державного управління, державної служби, надрукованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед них — праці наукового, навчально-методичного характеру, посібники, підручники, монографії.

У 1997 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію спеціаліста юриста, отримала диплом з відзнакою.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з юридичних наук з теми «Податкові органи в системі суб’єктів податкових правовідносин».

У вересні 2001 року перейшла на роботу до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на кафедру правознавства філософського факультету, згодом обрана на посаду завідувача зазначеної кафедри. Разом із колегами брала активну участь у відродженні в Каразінському університеті юридичного факультету.

У травні 2005 року обрана деканом юридичного факультету університету.

У травні 2012 року захистила докторську дисертацію з теми «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні», доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 282-к від 12 липня 2021 року за підсумками виборів ректора професор Тетяна Кагановська призначена з 14 липня 2021 року ректором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.