Доктор фізико-математичних наук, професор

 

Області реалізованих наукових інтересів: Опубліковано 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій; опубліковано збірники єссе в 2008, 2014 і в 2016 році.

В області моделювання фізичних явищ їм з колегами

1). розроблено коректну теорію гідродинамічного динамо;

2). отримана універсальна система рівнянь, що описує турбулентно-хвильову нестійкість;

3). узагальнено підхід до опису спонтанних і індукованих процесів для частинок і струмів в безперервних середовищах;

4). визначено параметри нагріву іонів в моделях Захарова і Силіна модуляционной нестійкості ленгмюровских хвиль;

5). вивчені структурно-фазові перетворення в тонких шарах конвективно нестійкою рідини і газу;

6). знайдений новий поріг індукованого випромінювання;

7). запропоновано нове уявлення про природу ефекту Мессбауера;

8). представлено механізм утворення самоподібних структур в модуляційно-нестійких середовищах;

9). узагальнена теорія потужного гіротрону з урахуванням наявності плазми в активній зоні.