Доктор медичних наук, професор

 

У 2000 році успішно закінчила факультет фундаментальної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність «лікувальна справа». У 2001-2002 рр. навчалася у інтернатурі Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) МОЗ України на кафедрі інфекційних хвороб, захистила магістерську роботу. Після закінчення інтернатури у 2002-2004 рр. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі інфекційних хвороб, де у 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Клініко-генетичні дослідження та роль цитокінової регуляторної мережі в патогенезі гострого гепатиту В», за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби; з грудня 2012 р. – працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб ХМАПО, з 2007 року по 2018 рр. працювала доцентом кафедри загальної та клінічної імунології та алергології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2011 році отримала вчене звання доцента по кафедрі загальної та клінічної імунології та алергології. В травні 2018 року успішно захистила докторську дисертацію за темою: «Характеристика імуно-генетичних порушень у патогенезі, клінічних проявах та наслідках ВЕБ-інфекції та їх корекція» за шифром 14.03.08 – імунологія та алергологія. З лютого 2019 року працює на посаді професора кафедри загальної та клінічної імунології та алергології, а з вересня 2019 року очолила кафедру.

Лядова Т.І. постійно підвищує свою кваліфікацію та професіональний рівень, пройшовши цикли удосконалення: «Англійська мова»; «Основи теорії та методики післядипломної освіти» ХМАПО, «Інфекційні хвороби» ХМАПО; «Особливо-небезпечні інфекційні хвороби» та ін.

Лядова Т.І. бере активну участь в суспільній роботі кафедри та факультету, користується авторитетом серед співробітників кафедри, студентів, медичного персоналу лікарні та хворих. Проводить велику організаційно-методичну та консультативну роботу, працює завучем кафедри, є членом Вченої ради медичного факультету, є заступником головного редактора журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія: Медицина», впроваджує сучасні методи діагностики та терапії інфекційних хворих в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, має вищу атестаційну категорію, присвоєну МОЗ у 2017 році.

Автор понад 160 наукових праць, 4 патентів, 3 нововведень. Щорічно бере участь у науково-практичних конференціях як вітчизняного, так і міжнародного рівня. Є членом Асоціації інфекціоністів України.