Бистрицький Євген Костянтинович народився 2 січня 1948 в м. Плявіняс (Латвія) в сім’ї військового інженера-геодезиста та учительки середньої школи. У 1976 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1981 році захистив кандидатську («Наукове пізнання та проблема розуміння»), а у 1991 році докторську («Особистість в світі культури») дисертації. З 1979 р. працює в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. З 1991 р. — завідувач відділу філософії культури, етики та естетики. В 1993–1998 р. р. — завідувач відділу журналу «Політична думка». В 1994-1998 р. р. — засновник і перший президент Українського філософського фонду, а з 1998 р. — виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження», що входить до заснованої Дж. Соросом мережі Фундацій Відкритого Суспільства. Бистрицький Є. К. — член Ради з питань національної єдності при Президентові України.

Головними напрямками наукових досліджень Бистрицького Є. К. є проблеми гносеології та людського розуміння, буття людини в світі культури. Він автор понад 150 наукових праць, серед яких 2 одноосібні (Наукове пізнання та проблема розуміння. К., 1986; Феномен личности: мировоззрение, бытие, культура. К., 1991); та 6 колективних монографій (Буття людини в культурі: спроба онтологічного підходу. К., 1992; Онтологічні проблеми культури. К., 1994; Політологія посткомунізму. К., 1995; Феномен української культури: методологічні засади осягнення. К., 1996; Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. К.,1997; Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. К., 2003).

Під керівництвом професора Бистрицького Є. К. у відділі філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України виконувались наукові дослідження: «Культура як політика: засадничі цінності і практики влади», «Основи модернізації держави і суспільства в Україні», «Глобалізація як цивілізаційно-культурний феномен», «Модерна культура і цивілізаційний вибір ХХI століття», «Феномен європейської культури і національна ідентичність».

За підтримки Бистрицького Є. К., як виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження», в Україні розбудовується стійке самоорганізоване громадянське суспільство: реалізовані на національному рівні системи зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів, безоплатної правової допомоги, замісної підтримувальної терапії та паліативної допомоги; підтримується проведення громадських кампаній за вільні й чесні вибори, забезпечення доступу до інформації та розробка законів, що регулюють діяльність неурядових організацій. Фонд використовує передвиборчі чинники та важелі європейської інтеграції, щоб сприяти змінам у ключових сферах, які роблять перехід до демократії незворотним, — у сфері прав і свобод людини, правосуддя й недискримінації, боротьби з корупцією, прозорості та підзвітності державної політики.