Бакай Олександр Степанович – доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України

О.С. Бакай є видатним фахівцем у галузі теоретичної та математичної фізики, фізики реакторів четвертого покоління. Академік Національної академії наук України (2009).

Бакай О.С. народився 16 вересня 1938 року в Харкові. 1955 року закінчив Петрівсько-Роменську середню школу (зараз це Гадяцький район на Полтавщині). Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті, закінчив ядерне відділення фізико-математичного факультету за спеціальністю «фізик» (1961 р.).

Після закінчення навчання був направлений до теоретичного відділу Харківського фізико-технічного інституту. Під керівництвом Д. В. Волкова почав наукову діяльність з побудови електродинаміки фотонів у теорії Редже. Під керівництвом Г. Я. Любарського брав участь у розрахунках накопичувача електронів i позитронів з енергією 2.2 ГеВ, а також виконав дослідження зі стохастичної динаміки електронів у накопичувачі. Разом із О. I. Ахієзером запропонував теорію стохастичного прискорення частинок на основі моделі Фермi-Улама, а з В. Г. Бар’яхтаром вивчав процеси параметричного збудження звуку однорідним магнітним полем у феромагнетиках.

1966 року захистив кандидатську дисертацію «Вплив періодичних та випадкових збурень на нелінійні системи», а 1972 року – докторську дисертацію «Питання теорії нелінійних коливань та їхнє застосування у фізиці».

Від 1961 р. працює в Харківському фізико-технічному інституті: був молодшим науковим співробітником (від 1961 р.), науковим співробітником (від 1963 р.), старшим науковим співробітником (від 1969 р.), начальником лабораторії (від 1976 р.), завідувачем теоретичного відділу (від 1981 р.). Протягом 1977-1999 років − професор ХДУ, професор Білгородського педагогічного університету (1994-1998 рр.).

            О. С. Бакай розвинув теорію нелінійних багатохвильових явищ у суцільних середовищах − плазмі, іоносферній плазмі, твердому тілі; побудував теорію помірної турбулентності в плазмі; сформулював полікластерну модель аморфних твердих тіл та дослідив фізичні властивості полікластерів; встановив зв’язок адіабатичних інваріантів та інваріантів Пуанкаре-Картана, довів, що ентропія стохастичної динамічної системи є адіабатичним інваріантом; побудував теорію гетерофазних станів та вторинних фаз, побудував теорію фазових перетворень з урахуванням множинності ближнього упорядкування, вивчив природу великомасштабних кореляцій та ультраповільних мод у склоутворюючих рідинах; побудував структурно-фазові діаграми бінарних сплавів, що перебувають в умовах реакторного опромінювання; керує програмами розробки і тестування в експериментах з імітаційним опроміненням матеріалів для реакторів четвертого покоління.

            Олександр Степанович Бакай — дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (2007 р.), Соросівський професор (1996 р.), Лауреат стипендії ім. К. Д. Синельникова (2003 р.), член секції Комітету з Державних премій України, член спеціалізованих та проблемних рад, член редколегій багатьох наукових журналів, зокрема, «Журнал фізичних досліджень», «Металлофизика и новейшие технологии», «Питання атомної науки і техніки», «Успехи физики металлов», «Физика низких температур», «Фізична інженерія поверхні».

            Роботи О. С. Бакая з теорії полікластерних аморфних тіл відзначені Державною премією України (1992 р.), а роботи з ядерної енергетики − премією ім. О.І. Лейпунського НАН України (2008 р.) Його нагороджено медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 р.), «За трудовую доблесть» (1981 р.), «Ветеран труда» (1987 р.). Має Подяку КМ України (2003 р.), Відзнаку НАН України «За наукові досягнення» («2008 р.).

            Серед учнів О. С. Бакая − 13 кандидатів і 5 докторів наук. Має у своєму доробку близько 300 наукових публікацій та 5 монографій.

            2010 року він став Почесним доктором ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України. 2013 року О.С. Бакая обрано Почесним доктором Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

О. С. Бакай є кандидатом у майстри спорту з альпінізму, інструктором-методистом першої категорії. Він здійснив близько 70 сходжень, серед них 12 — вищої категорії складності. О. Бакай був переможцем кількох чемпіонатів збройних сил СРСР.

Понад 20 років О.С. Бакай викладав на фізико-технічному факультеті Харківського університету. Як професор кафедри фізичних технологій підготував і багато років викладав один з основних курсів фізики плазми – «нелінійну динаміку плазми». ННЦ ХФТІ був засновником ФТФ. І на тепер саме ННЦ ХФТІ є основним місцем працевлаштування випускників фізико-технічного і фізико-енергетичного, багатьох випускників фізичного, радіофізичного, механіко-математичного факультетів університету. В ННЦ ХФТІ діють філії кафедр ФТФ, на яких студенти проходять практики, виконують бакалаврські та магістерські роботи.

 

 

Рішенням Вченої ради університету від 28 жовтня 2019 року Олександру Степановичу Бакаю присвоєно почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна».