Володимир Юхимович Сторіжко – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України. Сторіжко В.Ю. є видатним українським фізиком, фахівцем у галузі експериментальної ядерної фізики низьких i середніх енергій. Він є директором Інституту прикладної фізики Національної академії наук України, членом бюро Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, головою Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при Президії НАН України, головою наукової ради з проблеми “Ядерна фізика та атомна енергетика”, головою обласної науково-координаційної ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, доктором фізико-математичних наук (1974), професором (1978), членом-кореспондентом НАН України (1993), академіком НАН України (1995). У квітні 1994 року його було обрано народним депутатом України, членом Президії Верховної Ради України, головою Комісії з питань науки та освіти. У 1995-1996 роках Володимир Юхимович працював Головою Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики, головою Міждержавного Комітету з питань науки і техніки країн СНД.

Сторіжко В.Ю. народився 26 жовтня 1935 року в с. Вільховатка, Харківської області. 1953 року закінчив із срібною медаллю Валківську середню школу. Закінчив ядерне відділення фізико-математичного факультету Харківського державного університету та аспірантуру Харківського державного університету, де його науковим керівником був видатний фізик-ядерник академік АН УРСР Антон Карлович Вальтер. Після аспірантури В.Ю. Сторіжко до 1988 р. працював у Харківському фізико-технічного інституті, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до начальника відділу ядерної фізики. 1965 року в складі групи експертів його було направлено до Єгипту, де протягом двох років він працював у Атомному центрі Єгипту (Каїр) на електростатичному прискорювачі. 1969 року В.Ю. Сторіжко проходив стажування у провідних ядерних центрах Нідерландів (Тандемна лабораторія Утрехтського університету), Франції (Інститут ядерних досліджень у Страсбурзі), Великої Британії (Лабораторія ядерної фізики в Дарсбері).

1988 року від Міністерства середнього машинобудування СРСР та Президії Академії наук УРСР В.Ю. Сторіжку надійшла пропозиція створити новий науково-дослідний інститут у
м. Суми. Вже 1989 року під його керівництвом почало працювати Сумське відділення Інституту металофізики АН УРСР, а 1991 року за підтримки президента Академії наук України академіка Б.Є. Патона та першого віце-президента АН України академіка В.Г. Бар’яхтара це відділення було реорганізовано в Інститут прикладної фізики, який він очолив.

Ранні наукові здобутки В.Ю. Сторіжка, в основному, пов’язані з піонерськими дослідженнями резонансних ядерних реакцій з протонами на легких ядрах, унаслідок яких вперше відкрито та детально досліджено граничні аномалії у перерізах i поляризації на ядрах 1р-оболонки; виявлено ефекти сильного вистроювання кінцевих ядер при підбар’єрних енергіях протонів на ядрах з середньою атомною масою; встановлено та пояснено закономірності у кутових розподілах i кореляціях поблизу порогу емісії нейтронів.

Останніми роками академік НАН України В.Ю. Сторiжко плідно займається науковими питаннями, що пов’язані із прикладними аспектами реакцій з протонами. Одним із головних результатів цих досліджень є створення на базі компактних електростатичних прискорювачів іонів унікального мікроаналітичного комплексу, оснащеного сучасними аналітичними каналами для досліджень мікроструктури матеріалів для високотехнологічних галузей, зокрема, атомної енергетики. Застосування цих комплексів дає можливість також вирішувати наукові проблеми в багатьох галузях нової техніки, біології, геології, медицини.

Володимир Юхимович є автором і співавтором понад 300 наукових праць і винаходів. Велику увагу Володимир Юхимович приділяє вихованню молодої зміни: він підготував двох докторів i 14 кандидатів наук.

Він нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів. Також має Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997), нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України (2005), Подякою Прем’єр-міністра України (2010).

Рішенням Вченої ради університету від 28 жовтня 2019 року Володимиру Юхимовичу Сторіжку присвоєно почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна».