Merited Researchers
Mykola Hladkykh
physicist
Volodymyr Dudinov
physicist
Adolf Koval
physicist
chemist
Dmytro Lupishko
physicist
Borys Merisov
physicist
Volodymyr Muratov
physicist
Eduard Prokhorov
radiophysicist
Volodymyr Tytar
physicist
Oleksandr Topkov
physicist
physicist
Klara Yatsuk
physicist
More...