Документи
.pdf
Про виведення зі складу спеціалізованої вченої ради ДФ 64.051.031 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації голови ради, доктора географічних наук, професора Нємця Костянтина Аркадійовича у зв’язку з його передчасною смертю та введення до складу ради і призначення головою ради доктора географічних наук, професора Максименко Надії Василівни (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) для захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Логвинової Марини Олександрівни «Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 103 – Науки про Землю та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
.pdf
.pdf
Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої ради (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) та опонентів для захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри генетики і цитології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Утевської Світлани Володимирівни «Вплив спадкової обтяженості та пренатального стресу на формування схильності до розвитку експериментального аутоімунного енцефаломієліту у щурів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 – Біологія з галузі знань 09 – Біологія, складу спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
.pdf
Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої ради (штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів для захисту дисертаційної роботи здобувачки кафедри молекулярної біології та біотехнології Літовченко Олени Леонідівни на дисертацію «Особливості формування біологічних ефектів при впливі електромагнітного випромінювання в умовах холодового стресу в експерименті» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю 091 – Біологія, складу спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту, та порушення клопотання перед МОН України щодо створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації