Обговорено наукову діяльність в університеті за 2017 рік

У Каразінському університеті відбулося засідання Вченої ради університету за участю виконувача обов’язків ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів Науково-дослідних інститутів та структурних підрозділів університету, представників органів студентського самоврядування.

З доповіддю про наукову діяльність університету в 2017 році виступив проректор з наукової роботи професор Віктор Олександрович Катрич. Були висвітлені основні наукові здобутки університету за минулий рік, окреслені перспективи розвитку науки у наступні роки. Зазначено зростання кількості публікацій, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of science,  Copernicus. (Звіт з науково-технічної діяльності за 2017 рік, 9 мб). Голова Ради Віль Савбанович Бакіров  відмітив необхідність розвитку наукової діяльності в соціогуманітарних сферах та наголосив на необхідності прикладної спрямованості гуманітарних наук.

Вченою радою було ухвалено рішення про реорганізацію Центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в Інститут міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Було затверджено Порядок преміювання науково-педагогічних і наукових працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за досягнення у виконанні завдань Програми розвитку університету на 2010-2020 роки.

У виступі щодо порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника учений секретар університету Наталія Анатоліївна Вінникова зазначила, що у зв’язку з почастішанням виявлення сфальсифікованих публікацій здобувачів вчених звань доцента, професора, старшого дослідника, а саме: незаконним використанням назв видань, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science; публікацій, заявлених, але фактично неіндексованих у відповідних наукометричних базах; публікацій без власної участі в якості автора; публікацій, опублікованих  виданнях, які не відповідають профілю кафедри, по якій здобувача, необхідно посилити контроль з боку завідувачів і керівників факультетів за дотриманням вимог нормативно-правових актів, які регулюють процедуру атестації здобувачів учених звань.

З питань щодо положення про проведення практики студентів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна виступила начальник Управління якості освіти Іваненко Людмила Олександрівна.  

Директор Центру  документації Попій Ірина Василівна доповіла про комісію з питань роботи зі службовою інформацією Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, після чого було затверджено відповідне положення.

На засіданні було висунуто кандидатури на здобуття іменних стипендій обласної державної адміністрації в галузі науки у 2018 році.

Також Вченою радою були розглянуті кадрові та поточні справи, з ухваленими на засіданні документами можна буде ознайомитися найближчим часом на сайті Вченої ради університету.