Створено Службу управління персоналом університету

У Каразінському університеті відбулося засідання Вченої ради університету за участі ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів науково-дослідних інститутів та структурних підрозділів, представників органів студентського самоврядування.

На початку заходу орденом «Слобожанська слава» нагороджено завідувача кафедри хірургічних хвороб медичного факультету, професора Євгена Дмитровича Хворостова. За багаторічну та сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків та високий професіоналізм дипломами нагороджено проректора, доцента Анатолія Миколайовича Удода. За великі успіхи в галузі фізики плазми відзнакою нагороджено завідувача відділу методів дистанційного зондування планет фізичного факультету, професора Юрія Григоровича Шкуратова.

Про створення Служби управління персоналом університету розповів ректор, професор Віль Савбанович Бакіров. В своїй доповіді ректор зазначив необхідність створення Служби задля покращення організації роботи з персоналом та виокремив основні функції: підбір, розстановка і навчання персоналу; комплектування підрозділів університету; інформування про наявні вакансії;прогнозування розвитку персоналу; аналіз професійних, ділових і моральних якостей працівників та заохочення працівників (Служба управління персоналом, PDF, 160 kb)

Також ректор розповів про результати реалізації програми покращення якості освіти іноземних студентів. За його словами, з січня 2018 року придбано методичні посібники англійською мовою та засоби технічного оснащення для студентів.

Вченою радою були розглянуті кадрові та поточні справи, з ухваленими на засіданні документами можна буде ознайомитися найближчим часом на сайті Вченої ради університету.