Відбулось засідання Вченої ради університету

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося засідання Вченої ради університету. 

Про наукову діяльність в університеті у 2018 році доповів проректор з наукової роботи  Віктор Олександрович Катрич. У доповіді було зазначено, що головним пріоритетом діяльності університету були і залишаються наукові дослідження, на яких базується навчальний процес. Визначені основні досягнення університету в науковій діяльності: виконання науково-дослідних робіт, досягнення молодих учених, прийняття до фінансування за результатами конкурсу МОН України проектів, кількість робіт, що виконувались за кошти замовників. Також зазначено, що у 2018 році придбано нове наукове обладнання на суму 24329,504 тис. грн. Одним з показників розвитку наукової діяльності є нагороди, що Університет отримав в 2018 році: нагорода «Web of Science Awards Ukraine 2018» від Міжнародної видавничої компанії «Clarivate Analytics», якій належить платформа Web of Science у номінації «Найбільш продуктивна українська організація за кількістю наукових праць, опублікованих у 2008-2017 роках» за напрямком «Фізика», нагорода «Scopus Awards Ukraine 2018», як лідера з гуманітарних наук. Іншим показником успішності є те, що Каразінський університет увійшов до рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings з найкращим серед українських закладів вищої освіти результатом, посівши 481 місце, а за даними наукометричної бази даних Scopus університет посідає друге місце серед усіх українських закладів вищої освіти, h-індекс університету дорівнює 69. У 2018 році дійсним членом (академіком) НАН України став доктор фізико-математичних  наук, професор Слюсаренко Ю.В., професори Мчедлов-Петросян М.О., Гірка І.О. та Чебанов В.А. обрані членами-кореспондентами НАН України. Також Університетом здійснювались заходи з розвитку інноваційної діяльності: проведено переговори з представниками низки компаній США, Китаю, Великої Британії та інших країн щодо впровадження розробок учених університету (Наукова діяльність у 2018 році pdf, 9387 kb).

На засіданні було затверджено кандидатури до участі у конкурсному відборі членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Розглянута та  затверджена Програма розвитку інклюзивної освіти.

Радою були висунуті кандидатури на здобуття іменної стипендії облдержадміністрації в галузі науки у 2019 році: в номінації «гуманітарні науки – стипендія імені Василя Назаровича Каразіна для обдарованих молодих науковців» – кандидат історичних наук, викладач кафедри історії України Нижнікова Світлана  Василівна; в номінації «науки про Землю - стипендія імені Андрія Миколайовича Краснова» – доктор географічних наук, доцент Сегіда Катерина Юріївна та доктор геологічних наук, доцент Матвєєв Андрій Вячеславович; в номінації «математика – стипендія імені Михайла Васильовича Остроградського для видатних науковців» – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики Ігнатович Світлана Юріївна; в номінації «медицина, біологія – стипендія імені   І. І. Мечникова для обдарованих молодих науковців» – доцент кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії Васильєв Дмитро Володимирович.

Вченою радою затверджено нову редакцію Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Також були розглянуті кадрові та поточні справи, з ухваленими на засіданні документами можна ознайомитися на сайті Вченої ради університету.