Відбулося засідання Вченої ради університету

27 травня 2019 року у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулося засідання Вченої ради університету.
Проректор Антон Віталійович Пантелеймонов доповів про використання новітніх технологій в освітньому процесі. У доповіді було виокремлено, що наразі до основних методів освіти, які використовуються в університеті, можна віднести: традиційні форми; інформаційно-комунікаційні технології (on-line-технології, віртуальні лабораторні роботи, комп’ютерний контроль знань); дистанційні освітні технології; навчання в дії; проблемне навчання; тренінгові форми; робота в міні-групах та технології змішаного навчання. Також низкою факультетів та Інститутом післядипломної освіти й заочного (дистанційного) навчання проводяться курси для викладачів з формування і розвитку навичок використання новітніх технологій в освітньому процесі Презентація
Вченою радою було затверджено зміни до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році та освітньо-професійниі (освітньо-науковиі) програми та навчальні плани здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти в межах спеціальностей на 2019/2020 навчальний рік.
Також були затверджені кандидатури на призначення стипендії Харківського міського голови «Обдарованість» у 2019/2020 навчальному році, а саме:

ДМІТРІЄВ Святослав Станіславович, студент факультету геології, географії, рекреації і туризму, у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності;
ЄМЕЦЬ Тетяна Сергіївна, студентка медичного факультету, у спорті високих досягнень;
ЖАДАН Юлія Геннадіївна, студентка медичного факультету, у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності;
КРАВЧУК Микита Юрійович, студент фізико-енергетичного факультету, у спорті високих досягнень;
САБАДАШ Влада Костянтинівна, студентка історичного факультету, у реалізації набутих знать;
ШЕВЧИК Катерина Володимирівна, студентка екологічного факультету, у реалізації набутих знать.
На засіданні було ухвалено рішення про порушення клопотання перед перед Міністерством освіти і науки України про відкриття в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки); про відкриття спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 14.01.03 – «хірургія», 14.01.02 – «внутрішні хвороби», 14.03.08 – «імунологія та алергологія» (медичні науки); про відкриття докторантури за спеціальностями 14.01.03 – хірургія, 14.01.02 – внутрішні хвороби, 14.03.08 – імунологія та алергологія; про відкриття спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.05 - оптика, лазерна фізика; 01.04.07 - фiзика твердого тіла;  01.04.11 – магнетизм; про створення спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути та процеси.
Вченою радою були розглянуті поточні справи, з ухваленими на засіданні документами можна буде ознайомитися найближчим часом на сайті.