Відбулося засідання Вченої ради університету

28 жовтня 2019 року відбулося засідання Вченої ради університету.  Серед основних питань порядку була доповідь начальника Управління міжнародних відносин Хижняка Олександра Володимировича (Презентація).

Вчена рада ухвалила рішення про прийняття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна до Університетського Агентства Франкофонії як асоційованого члена та проведення сплати щорічних внесків до Університетського Агентства Франкофонії.

З питання реорганізації фізико-технічного факультету шляхом перетворення в навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна доповів професор Гірка Ігор Олександрович.

 

Також на засіданні були затверджені освітні робочі програми для проведення курсів підвищення кваліфікації соціальних педагогів закладів освіти, інших закладів за галуззю 01 Освіта / Педагогіка» (соціальна педагогіка, соціальний педагог) в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та для кваліфікації психологів, практичних психологів закладів освіти, інших закладів за галуззю 01 Освіта / Педагогіка» (психологія, практична психологія, практичний психолог) в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».

 

Рішенням Вченої ради присвоєно почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна»

Бакаю Олександру Степановичу – доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України,  дійсному члену НАН України, начальнику відділу теорії конденсованих середовищ і ядерної матерії Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера.

Голіку Валентину Івановичу – генерал-майору Служби безпеки України, члену наглядової ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Сторіжку Володимиру Юхимовичу – доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України, директорові Інституту прикладної фізики НАН України.

 

Вчена рада ухвалила рішення присвоєння вчених звань :

-        професора по кафедрі кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Храмцову Олександру Миколайовичу

-        доцента по кафедрі конституційного і муніципального права юридичного факультету Градовій Юлії Володимирівні

-        доцента по кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов Коваленко Людмилі Анатоліївна

-        доцента по кафедрі англійської мови факультету іноземних мов Скриль Оксані Іванівні

-        доцента по кафедрі акушерства та гінекології медичного факультету Козуб Тетяні Олександрівні

-        доцента по кафедрі педіатрії №2 медичного факультету Ржевській Ользі Олександрівні

-        доцента по кафедрі хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету Сафронову Данилу Вікторовичу

На посади завідувачів кафедрами були обрані:

  • завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету Гуторов Володимир Олександрович
  • завідувача кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення факультету комп’ютерних наук Куклін Володимир Михайлович
  • завідувача кафедри теоретичної та прикладної системотехніки факультету комп’ютерних наук Шматков Сергій Ігорович

 

Вчена рада затвердила оновлені склади редакційних колегій наукових періодичних видань і наукових та навчальних видань до друку.