Оголошення
Засідання Вченої ради університету
– про забезпечення системи безпеки життєдіяльності в університеті;
– про роботу із поширення позабюджетних джерел фінансування наукових досліджень;
– про роботу центру міжнародного співробітництва.
– поточні справи.
Урочисте засідання Вченої ради університету
213-а річниця підписання Стверджувальної грамоти про створення Харківського університету.
Засідання Вченої ради університету
– про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті;
– про роботу з іноземними студентами в університеті;
– про хід роботи щодо включення науково-періодичних видань університету в міжнародні наукометричні бази;
– поточні справи.
Засідання Вченої ради університету
– про затвердження Правил прийому на 2018 рік;
– про стан наповнення репозитарію університету авторефератами дисертацій, дисертаціями на здобуття наукових ступенів та кваліфікаційними;
– поточні справи.
Засідання Вченої ради університету
– про запровадження централізованої онлайн-системи звітування науково-педагогічних і наукових працівників університету;
– про стан реалізації заходів щодо дебюрократизації управління в університеті;
– присвоєння почесних звань університету;
– Поточні справи.
Подивитися більше