Засідання Вченої ради університету

У понеділок 24 червня 2019 року о 14:00, в Малому актовому залі відбудеться засідання Вченої ради університету.

Основні питання порядку денного
1. Організація навчального процесу за третім освітньо-науковим рівнем.
Доповідач – проректор Азарєнков М.О.
2. Обрання на посади.
3. Присвоєння вчених звань.
4. Поточні справи.