Новини
Створено Службу управління персоналом університету
Вченою радою були розглянуті кадрові та поточні справи
Обговорено результати роботи із забезпечення академічної доброчесності в університеті
Радою було затверджено Порядок визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Обговорено питання вдосконалення кадрової політики й управління персоналом
Про стан виконання рішення Вченої ради «про вдосконалення кадрової політики й управління персоналом у Харківському національному університеті В. Н. Каразіна» виступив ректор Віль Савбанович Бакіров
Обговорено результати інноваційної активності підрозділів університету
Рада ухвалила рішення про затвердження вартості платних послуг у сфері освітньої діяльності, було включено зміни до Положення про організацію освітнього процесу та інше
Обговорено наукову діяльність в університеті за 2017 рік
Ухвалено рішення про реорганізацію Центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, прийнято положення про проведення практики студентів, розглянуті кадрові та поточні справи.
Подивитися більше