Новини
Обговорено результати роботи із забезпечення академічної доброчесності в університеті
Радою було затверджено Порядок визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Обговорено питання вдосконалення кадрової політики й управління персоналом
Про стан виконання рішення Вченої ради «про вдосконалення кадрової політики й управління персоналом у Харківському національному університеті В. Н. Каразіна» виступив ректор Віль Савбанович Бакіров
Обговорено результати інноваційної активності підрозділів університету
Рада ухвалила рішення про затвердження вартості платних послуг у сфері освітньої діяльності, було включено зміни до Положення про організацію освітнього процесу та інше
Обговорено наукову діяльність в університеті за 2017 рік
Ухвалено рішення про реорганізацію Центру міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, прийнято положення про проведення практики студентів, розглянуті кадрові та поточні справи.
Затверджено кошторис університету на 2018 рік
Нагороджено переможців 18-ої виставки-конкурсу навчальної та наукової літератури, затверджено кошторис університету на 2018 рік, затверджено порядок ідентифікації результатів підвищення кваліфікації працівників.
Подивитися більше