29 червня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

29 червня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

З доповіддю "Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в університеті" виступив проректор з наукової роботи, професор Віктор Олександрович Катрич.  (Про стан підготовки здобувачів PhD)

З доповіддю "Про роботу факультетів та навчально-наукових інститутів з науково-методичного забезпечення освітнього процесу" виступила начальник Управління якості освіти Людмила Олександрівна Іваненко. (Науково-методичне забезпечення)

Вчена рада затвердила Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Також на засіданні Вченої ради ухвалені рішення про присвоєння вчених звань

 • професора по кафедрі внутрішньої медицини Тихоновій Тетяні Михайлівні
 • професора по кафедрі генетики і цитології Утєвській Ользі Михайлівні
 • професора по кафедрі фундаментальної математики Ямпольському Олександру Леонідовичу
 • доцента по кафедрі соціології Дейнеко Олександрі Олександрівні
 • доцента по кафедрі методів соціологічних досліджень Кузіній Ірині Іванівні
 • доцента по кафедрі журналістики Полумисній Ользі Олексіївні
 • доцента по кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша Тащенко Ганні Володимирівні

Вчена рада затвердила: 

 • зміни до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2021 р.;
 • навчальні плани (денної, заочної і вечірньої форм навчання) за освітньо- науковою програмою підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки;
 • навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти для провадження освітньої діяльності на рівнях вищої освіти у навчально-науковому інституті «Інститут державного управління» з 2021/2022 навчального року;
 • план заходів святкування 100-ї річниці від дня народження Ю. В. Кнорозова.

   

На засіданні Вченої ради ухвалені рішення про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та кандидатур голови спеціалізованої вченої ради та опонентів для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.