30 серпня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

30 серпня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

Вчена рада затвердила План роботи Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2021-2022 навчальний рік.

Вчена рада ухвалила рішення про:

 • ліквідацію Служби управління персоналом та створення підрозділів університету;
 • ліквідацію Юридичного відділу та створення Юридичної служби;
 • ліквідацію Управління якості освіти та створення підрозділів університету;
 • створення відділу з публічних закупівель Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • ліквідацію Служби охорони, створення структурних підрозділів Управління безпеки і охорони Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • ліквідацію кафедри теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності Навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • оптимізацію структури Управління міжнародних відносин Харківського національного університету.

Крім того, Вчена рада затвердила низку положень:

 • Положення про Управління безпеки і охорони Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • нову редакцію Положення про Управління міжнародних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про прийом іноземних громадян у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна права на академічну мобільність;
 • Положення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про Конкурсну комісію з відбору учасників освітнього процесу для участі в програмах академічної мобільності;
 • Положення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про Конкурсну комісію з відбору учасників програм міжнародної академічної мобільності на факультеті / ННІ;
 • Положення про організацію та проведення міжнародних літніх та зимових шкіл на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про підвищення кваліфікації та стажування наукових і науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за кордоном;
 • Положення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці;
 • Положення про відправлення й вивезення за кордон науково-технічної інформації працівниками та здобувачами вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про службові відрядження та направлення за кордон працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про присвоєння звання «Запрошений професор» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про організацію та порядок проведення ректорського контролю якості знань студентів;
 • Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію іонних процесів імені Я. М. Фогеля Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про робочі групи освітніх програм, гарантів освітніх програм та групи забезпечення освітніх програм у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Вчена рада затвердила: 

 • Цілі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2021/2022 навчальний рік;
 • зміни до Правил прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття вищої освіти в 2021 р.;
 • освітньо-професійні програми та навчальні плани другого (магістерського) рівня в новій редакції за спеціальностями 032 Історія та 106 Географія.

На засіданні Вченої ради ухвалені рішення про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та кандидатур голови спеціалізованої вченої ради та опонентів для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.