27 вересня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

27 вересня 2021 року відбулося засідання Вченої ради університету

Відбулось урочисте відзначення званням «Почесний доктор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» доктора географічних наук, професора, академіка НАН України Руденка Леоніда Григоровича та вручення нагород представникам університету.

З доповіддю "Результати рейтингової оцінки діяльності університетських кафедр у 2020-2021 н. р." виступив Пантелеймонов Антон Віталійович.

Про результати вступної кампанії 2021 року доповіла Анощенко Ольга Олексіївна.

Також на засіданні Вченої ради ухвалені рішення про присвоєння вчених звань:

 • професора по кафедрі хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії Белозьорову Ігорю Вікторовичу
 • старшого дослідника зі спеціальності 104 – Фізика і астрономія Величку Сергію Федоровичу

Вченою радою обрані:

 • на посаду завідувача кафедри східних мов та міжкультурної комунікації факультету іноземних мов Віротченко Світлана Андріївна
 • на посаду завідувача перекладознавства імені Миколи Лукаша факультету іноземних мов Ребрій Олександр Володимирович
 • на посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Грищенко Ольга Валентинівна
 • на посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини № 2 медичного факультету Опарін Олексій  Анатолійович
 • на посаду завідувача кафедри ЛОР-хвороб медичного факультету Панченко Тетяна Юріївна
 • на посаду завідувача кафедри педіатрії медичного факультету Чернуський В’ячеслав Григорович
 • на посаду завідувача кафедри хірургічних хвороб та ОХТА медичного факультету Белозьоров Ігор Вікторович
 • на посаду завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Гришина Наталія Вікторівна
 • на посаду завідувача кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Житний Олександр Олександрович

Вчена рада ухвалила рішення про:

 • ліквідацію відділу аспірантури і докторантури та створення підрозділів університету ;
 • створення Відділу розвитку освітнього і соціального простору та ефективного використання майна Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Крім того, Вчена рада затвердила низку положень:

 • Положення про ректорат;
 • Положення про Відділ з публічних закупівель Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • нову редакцію Положення про Науково-дослідну частину Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) в Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна;
 • Положення про навчання іноземців в клінічній ординатурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вчена рада затвердила: 

 • Тимчасовий стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування для підготовки здобувачів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • нову редакцію освітньо-наукової програми 222 Медицина, навчальні плани підготовки третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина, галузь знань – 22 Охорона здоров’я.

На засіданні Вченої ради ухвалені рішення про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та кандидатур голови спеціалізованої вченої ради та опонентів для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.