27 червня 2022 року відбулося засідання Вченої ради університету

У Каразінському відбулося засідання Вченої ради університету.

Відповідно до порядку денного, члени Вченої ради заслухали питання про присвоєння 4 науковцям вчених звань професора і доцента.

Серед основних питань порядку денного була доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА «Про запровадження цифрових технологій у навчальний процес».

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Головко доповів  про затвердження тимчасових стандартів та освітніх програм.

Вчена рада погодила низку кадрових питань.

Вчена рада університету затвердила низку рішень, серед яких:

  1. Про внесення змін до Положення про планування та звітування науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  2. Про затвердження нової редакції Положення про науково-методичну раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  3. Про внесення змін до «Положення про інтернатуру у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» та затвердження його в новій редакції

Члени Вченої ради схвалили рішення про оновлення складу декількох редакційних колегій періодичних видань Університету.

Традиційно, Вчена рада затвердила до друку низку навчально-методичних і наукових видань.